Krigen har også et kvindeligt ansigt med cand.mag. Inge Ytte Olsen

Den kvindelige synsvinkel tegner et andet billede af krigen end det traditionelle maskuline ofte heroiserende... - i samarbejde med Næstved Aftenskole


Med Ruslands angreb på Ukraine og den aktuelle situation i Mellemøsten, er krigen rykket nærmere Europa. Medierne bringer dagligt artikler og billeder fra verdens krigszoner.

Litteraturkredsen tager over tre gange udgangspunkt i to kvindelige journalister, der begge giver krigen et kvindeligt ansigt: Svetlana Aleksijevitj og Puk Damsgård. Begges forfatterskaber bygger på vidnesbyrdfortællinger.

Svetlana Aleksijevitjs værker overvejende på fortællinger af historisk karakter, hvor begivenhederne har fundet sted flere år før, hun får dem fortalt. Hendes overordnede mål med værkerne er at skildre Sovjetmenneskets liv. Puk Damsgårds vidnesbyrdfortællinger er nutidige og til dels selvoplevede og må siges at være vigtige bidrag til beretningerne fra krigszonerne og en mulighed for at uddybe og nuancere det journalistiske arbejde.

Den kvindelige synsvinkel tegner et andet billede af krigen end det traditionelle maskuline ofte heroiserende. De to forfatterskaber fortæller den uofficielle historie om kvinder som soldater og kvinder som civile ofre, og om de overgreb især kvinder udsættes for i krigssituationer.

Den journalistiske genre har mange ansigter. I de senere år har vidnesbyrdlitteraturen fået mere plads. Set fra et internationalt perspektiv er Svetlana Aleksijevitj ikke til at komme uden om. I 2015 modtog hun nobelprisen i litteratur for sit værk ”Krigen har ikke et kvindeligt ansigt” (Udkom 1985, oversat til dansk 2015). Igennem interviews med kvinder, der deltog i anden verdenskrig som soldater i den russiske hær, formår hun at give den enkelte kvinde en stemme og at fortælle den lille historie i den store.

Mange vil kalde hendes bøger for en blanding af journalistik, reportage, historie og skønlitteratur. Men det er netop den særegne genreblanding, som gør Aleksijevitj unik, og som stiller spørgsmål ved rammerne for, hvad der kan karakteriseres som faktuelt forankret litteratur, og hvad som må henregnes udelukkende til det fiktives domæne. Genren er blevet kaldt polyfonisk vidnesbyrdlitteratur, den enkelte kvindes historie fastholdes og afspejler hendes personlighed. Svetlana A. siger selv, at ”det ikke er en skriveform, der nødvendigvis står i kontrast til historikerens, men snarere udbygger den”. Jeg skriver ikke kendsgerningernes historie, men menneskesjæles historie.”

Den danske journalist og mellemøstkorrespondent Puk Damsgård formår som Svetlana Aleksijevitj, at bringe os tæt på det enkelte individ og krigens skæbner. Nøgternt, vedkommende og nuanceret evner hun at formidle grufulde beretninger om krigen og dens ofre. I ”Den sorte kat i Mosul” kommer Puk Damsgård tæt på de irakiske tropper, der forsøger at nedkæmpe IS og på den voldsomme hverdag, befolkningen lever i. Bogen er skrevet på baggrund af indsamling af personlige beretninger og egne oplevelser og kan genremæssigt kaldes vidnesbyrdlitteratur.

Litteraturkredsen foregår over tre aftener:

d. 5/11 kl. 19 – 21:

Introduktion til temaet, der tager udgangspunkt i uddrag af især mandlige forfatteres beskrivelse af krigen som f.eks. Hemingways, Erik Maria Remarques, Carsten Jensens og/eller Primo Levis værker.

Præsentation af de to journalister Svetlana Aleksijevitj og Puk Damsgård.

Til den lektion vil der ikke være så meget læsestof.

 d. 12/11 kl. 19 – 21: Svetlana Aleksijevitj (f. 1948): ”Krigen har ikke et kvindeligt ansigt”.

  1. Udgivet på dansk i 2015 på forlaget Palomar. 315 sider. Oversat af Trine Roesen.

Se mere her: https://www.forlaget-palomar.dk/udgivelser-2/krigen-har-ikke-et-kvindeligt-ansigt/

Aftenen vil forløbe som en vekselvirkning imellem faglige oplæg, tekstarbejde og diskussion.

 d. 26/11 kl. 19 – 21: Puk Damsgård (f. 1978): ”Den sorte kat i Mosul”.

Udgivet i 2017 på Politikens Forlag. 308 sider.

Aftenen vil forløbe som en vekselvirkning imellem faglige oplæg, tekstarbejde og diskussion.

---------------------------------------------

Link til billetter følger senere.

Arrangementet foregår i samarbejde med Næstved Aftenskole.