"Indendørsmenneskets natur" med antropolog Cecilie Rubow. Naturlitteratur 2

- hvordan de økologiske kriser kalder på nye måder at begribe naturen på - i samarbejde med Næstved Aftenskole


Vi lever det meste af vores tilværelse inden døre. Antropologen Cecilie Rubow har undersøgt, hvad den livsform betyder for vores forståelse af naturen og vores håndtering af verdens økologiske kriser.

I et etnografisk feltarbejde fulgte hun i fodsporene på strandmennesker, fuglefolk, miljøforkæmpere og klimaaktivister. Det førte til erkendelsen af, at der ikke blot er én natur, men flere, og at naturen er, hvor vi mindst venter det.

I foredraget vil Cecilie Rubow give eksempler fra feltarbejdet og introducere til ny antropologisk tænkning om, hvordan de økologiske kriser kalder på nye måder at begribe naturen på.

Foredraget bygger på bogen Cecilie Rubow: ”Indendørsmenneskets natur”, Aarhus Universitetsforlag, maj 2022

Om Cecilie Rubow:

Cecilie Rubows forskningsinteresser er orienteret imod studiet af natur, etik, vaner, religion og politik i en dansk/nordisk kontekst.

Hun er:

* Ph.d. og lektor på Institut for Antropologi på Københavns Universitet

* Forsker i miljøantropologi og menneskets reaktioner på klimaforandringer. Hun har lavet feltarbejde i Danmark og på Cooks Island.

* Er forfatter til flere bøger. Senest ”Indendørsmenneskets natur, en introduktion til ny antropologisk tænkning om økologiske kriser.

* Har undervist siden 1996

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Næstved Aftenskole.

Link til billetter kommer senere.