--> Ordlyd

§ 9. Vedtægter og opløsning


§ 9. Til ændring af vedtægter eller beslutning om opløsning af foreningen kræves, at forslaget er optaget på
dagsordenen til generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Hvis
foreningen foreslås opløst, skal det tillige vedtages uændret med ¾ flertal på en ekstraordinær
generalforsamling. Ved opløsning skal foreningens formue anvendes til et almennyttigt formål efter
generalforsamlingens bestemmelse.