--> Ordlyd

§ 5. Generalforsamlingen


§ 5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden d. 31.maj. I 2022
afholdes stiftende generalforsamling i november måned, første ordinære generalforsamling herefter finder
sted inden 31. maj 2023.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel pr. mail sammen med forslag til
dagsorden.