--> Ordlyd

§ 3. Medlemskab


§ 3. Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem mod betaling af et årligt kontingent.
I sæson 2022/2023 er kontingentet kr. 75. Medlemskab medfører en reduktion i billetprisen på 15 kr. til
medlemmer ved alle arrangementer.
Medlemskabet ophører ved udmeldelse til en sæsonafslutning eller ved manglende betaling ved
begyndelsen af næste sæson.
Der er offentlig adgang til foreningens arrangementer mod betaling af billet.
Foreningen har kapacitet op til 25 deltagere pr. arrangement, og billet tildeles efter princippet ”først til
mølle”, indtil 25 pladser er optaget.