--> Ordlyd

§ 2. Foreningens formål


§ 2. At afholde åbne dagligstuearrangementer (salon) med musik og litteraturbegivenheder med solister
eller små ensembler, typisk 1 til 3 optrædende. Der tilstræbes en blanding af nyere og mere traditionelle
musik- og litteraturarrangementer.
I hver sæson arbejdes desuden på, at yngre kunstnere bliver en del af repertoiret.
En væsentlig del af formålet – og det, der adskiller denne type arrangementer fra andre litterære eller
musikalske arrangementer, er – at den/de optrædende indgår i dialog med tilhørerne om den litteratur/den
musik, de præsenterer.