§ 1. Navn og hjemsted


§ 1. Navnet er ”Ordlyd – Salon for litteratur og musik”. Stiftet d. 1. juli 2022. Hjemsted: Næstved.
Foreningens arrangementer afholdes i lokaler på Rugvænget 4, 4700 Næstved.
Adgangen til lokalerne kan opsiges af Lars Jensen og Anne Holm Christensen med 6 måneders varsel.